2 November 2018

Veiligheidscoördinatie

Een bouwplaats heeft dikwijls een tijdelijk en evolutief karakter en dit brengt de
nodige risico’s mee.
De toepassing van de modernste werkmiddelen en de aanwezigheid van verschillende
indervenanten vergroot de risico’s op een bouwplaats.
De Europese richtlijnen hebben geleid tot een Belgische wetgeving waarbij de richtlijn
‘veiligheid en gezondheid op het werk’ en de bijzondere richtlijn ‘tijdelijke en mobiele bouwplaats’
een belangrijke rol gespeeld hebben.
Veiligheidsbepalingen starten immers al in de ontwerpfase waarbij de wetgever de
aanstelling van een veiligheidscoördinator in ontwerp en in uitvoeringsfase voorziet van het bouwwerk.
De veiligheidscoördinator wordt aangeduid door de opdrachtgever en werkt onder diens toezicht.
Deze heeft als taak erop toe te zien dat de preventieprincipes worden toegepast
tijdens iedere fase van een bouwwerk.
tijdens de bouwkundige, technische en/of organisatorische keuzen en bij de bepaling van de uitvoeringstermijnen van de
werken moet hij/zij instaan voor de coördinatie en zich vergewissen van de integratie
door de bouwdirectie en eventueel door de opdrachtgever van de algemene preventieprincipes.

Neem vrijblijvend contact met ons op