2 November 2018

Landmeter

Landmeetkundinge opdrachten
Dit gaat van technische opmetingen (architectuur, wegontwerp,…) tot juridische opmetingen (grensbepalingen, afpalingen, splitsing,…).
Eventueel gecombineerd met de opmaak van administratieve dossiers zoals bouw- of verkavelingsaanvragen.

Als industrieel ingenieur in de landmeetkunde en beëdigd landmeter-expert kunnen wij U bijstaan voor allerlei landmeetkundige opdrachten.
Veelal zal een opmeting hiervoor als basis dienen. Daarvoor is de recentste meetapparatuur voor handen…

Technische opmetingen
Grondplannen
Omgevingsplannen
Architectuurplannen
Tracémetingen
Hoogtemetingen
GPS-metingen

Juridische metingen
Grensbepaling & afpaling
Perceelssplitsing
Muurovernames

Uitzetwerk
Wegenwerken
Werfinrichting
Bouwassen

 

Neem vrijblijvend contact met ons op.