2 November 2018

Epb

In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de energieprestatieregeling van kracht.
Primaire doelstelling van de wetgeving is om de energieprestaties van gebouwen
in Vlaanderen te verbeteren.

Alle woningen waarvoor 1 januari 2006 een bouwaanvraag (nieuwbouw en verbouwing)
wordt ingediend moeten voldoen aan een bepaald isolatieniveau.
De energieprestatieregelgeving legt een aantal verplichtingen op waaraan moet
voldaan worden tijdens het bouwproces.

Het bouwproces bestaat uit verschillende fasen.
Bij iedere fase hoort in het kader van
een energieprestatieregelgeving een specifiek document.

  1. de vergunningsaanvraag
    2. de startverklaring
    3. de EPB-aangifte
    4.het energieprestatiecertificaat voor de nieuwbouw
    5. algemene keuringen

De energieprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt met een E-peil.
Het E-peil wordt bij het rapporteren van de energieprestatie van het gebouw berekend met de EPB- software.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op.