2 November 2018

Elektriciteits-keuring

Bij de verkoop van elke woning of appartement is een keuring van de elektrische installatie verplicht.

Een elektrische keuring kan enkel uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme.
Het team energiedeskundigen van Asteria Energy Consulting heeft zijn krachten gebundeld met dergelijk organisme om
deze elektrische keuringen uit te voeren.

Tijdens een plaatsbezoek, controleert de keurder of de elektrische installatie wel voldoet aan de regels opgelegd
door het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties).
De controle is enkel verplicht voor een wooneenheid waarvan de elektrische installatie werd begonnen vóór 1 oktober 1981
en die nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan.

Indien koper en verkoper overeenkomen dat de woning verkocht wordt voor grondige renovatie of voor afbraak,
dient deze keuring niet uitgevoerd te worden. De koper is echter wel verplicht de overheid hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

De verkoper heeft de verplichting om de keuring te laten uitvoeren.
Indien inbreuken worden vastgesteld, is de koper verplicht om de installatie binnen de 18 maanden na de authentieke akte in orde te
laten brengen en deze te laten herkeuren door een erkend keuringsorganisme.

Het elektrisch keuringsverslag wordt bij voorkeur opgemaakt bij de tekoopstelling en dient ten laatste aanwezig te zijn bij het verlijden van de akte.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op.