2 November 2018

Blower door test

Luchtdichtheidsmeting met een Blowerdoortoestel

Blowerdoortests worden steeds interessanter en couranter. Niet alleen zijn ze verplicht voor passieve woningen, die steeds populairder worden. Ze kunnen ook bij een gewone woning leiden tot een sterke daling van het E-peil, waardoor de bouwheer misschien op meer premies kan rekenen, een tijdelijke verlaging van de onroerende voorheffing en een interessantere plaats op de verkoops- of verhuurmarkt kan rekenen. Deze investering betaalt zich driedubbel terug.

blowerdoorEen tweede toepassing van de blowerdoortest is het controleren van de uitvoeringskwaliteit van de werken tijdens het bouwproces. Dit is de B-methode. Wanneer tijdens de werken (na het plaatsen van ramen en bepleistering) een tussentijdse test gebeurt, kunnen problemen zichtbaar worden die dan nog aangepast kunnen worden. Nadien is het immers moeilijk om nog wijzigingen aan te brengen. Een derde toepassing is het meten van bestaande of verbouwde gebouwen. Bij het opstellen van een EPC-certificaat voor verkoop of verhuur is het ook mogelijk om een infiltratiedebiet in te geven, wat ook tot een sterke daling van het kerngetal kan leiden. Een extra mogelijkheid is het combineren van thermografie met een blowerdoortest. Op deze manier kan op foto vastgelegd worden waar een koudebrug zich bevindt, waar een luchtlek zich bevindt en zoverder. Bij combinatie van blowerdoor met thermografie is het verschil tussen koudebruggen en luchtlekken duidelijk zichtbaar op de fotos.

De Energieprestatieregelgeving in het Vlaamse Gewest: invloed van de luchtdichtheid op het E-peil:

De luchtdichtheid heeft niet enkel een belangrijke invloed op de thermische isolatie en het rendement van de verwarmingsinstallatie van gebouwen. Ook het energieverbruik (E-peil) wordt er in grote mate door bepaald. De Vlaamse Energieprestatieregelgeving brengt de luchtdichtheid in rekening door de ventilatieverliezen als gevolg van in- en exfiltratie in aanmerking te nemen.ingepakt Deze verliezen kunnen uitgedrukt worden als een functie van het lekdebiet doorheen de buitenschil van het gebouw bij een drukverschil van 50 Pa tussen de binnen- en de buitenomgeving. Bij ontstentenis wordt deze waarde (in verhouding tot de totale gebouwoppervlakte) gelijkgesteld aan 12 m³/(h.m²), wat redelijk negatief is. In de praktijk is het echter mogelijk betere resultaten te bekomen, mits men voldoende aandacht schenkt aan de goede uitvoering van de bouwdetails. Om deze betere luchtdichtheidsprestaties van het afgewerkte gebouw in beschouwing te mogen nemen, dient men een luchtdichtheidsproef te laten uitvoeren, overeenkomstig de norm NBN EN 13829.

Neem vrijblijvend contact met ons op.